Est | Rus | Eng |
Teenused

Alutaguse hoolekeskuse hoone on kavandatud kolme suunda viivate tiibadena, mis on planeeritud eraldi osakondadena: hooldusravi, ööpäevane hoolekanne, selle hulgas ka dementsuset isikute hooldus, päevakeskus ja ööpäevaringne erihoolekanne.
 
Hoolekeskuses on oma söökla avara söögisaaliga. Elanikud elavad kahe- ja kolmekaupa erineva suurusega ruumides, milles igas on olemas WC ja duśśiruum, rõdu, mööbel, televiisor. Hoolekeskuses on juurdepääs kõikjale tagatud ka ratastooliga, majas on lift.  Aktiviseerimisvahenditega liikumisruum pakub võimalust erinevate aktiivsete tegevuste läbiviimiseks ja harrastamiseks. Võimalik on tellida massaaźi, käia Mäetaguse mõisa suplusmajas veeprotseduuridel, nautida aega kohvi- või teelauas, saunas ja erinevates ühistegevustes. Lisaks on olemas käelise tegevuse ruumid, puhkeruumid elanikele, personalile, raamatukogu ning võimalus jalutuskäiguks maja õues ja pargis. Teenuste ja personali planeerimisel on arvestatud, et kõigi tervisehädade puhul oleks abi- ja nõuandjad käepärast võtta. Olemas on õe/hooldaja kutsesüsteem, mis tagab abi kiire kättesaadavuse vastavalt vajadusele.
 
Eakatele suunatud teenus on integreeritud õendushooldus, kus lähtutakse inimese tervisliku seisundi hindamise alusel määratud vajadustest ja teenust pakutakse vastavalt püstitatud eesmärkidele õendus- või hooldusplaani alusel. Kõik tegevused dokumenteeritakse, regulaarselt teostatakse teenuse vajaduse ümberhindamist, mille järgselt viiakse sisse ka muudatusi õendus- ja hooldusplaanides.
 
SA Alutaguse Hoolekeskuse poolt hallatav õenduskodu on 104-kohaline.  Hoolekeskuses hakatakse pakkuma eelkõige Alutaguse valla ja Ida-Virumaa lõunaregiooni eakatele kui ka teistele abivajajatele järgmisi hoolekande- ja tervishoiuteenuseid: 

1.      ööpäevane hooldusteenus - 85 voodikohta;
         selle hulgas ka dementsete isikute hooldus - 18 kohta;
2.      päevahoiu teenus - 2 kohta;
3.      iseseisev statsionaarne õendusabi teenus - 10 kohta;
4.      ööpäevaringne erihooldusteenus - 7 kohta

Ööpäevaringne hooldusteenus
Hooldekodu teenus
 check Eaka inimese toimetuleku toetamine igapäevase hoolduse kaudu.
 
 check Vastavalt vajadusele osutatakse kliendile ka õendusabi.
 
  Täpsemalt loe siit
Ööpäevaringne erihooldusteenus

Sihtgruppi kuuluvad täisealised isikud, kellel on raske, sügav või püsiv psüühikahäire,
millest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve vajadus ja
kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi
 
Hooldusravi
Hooldusravi
 check Sihtgruppi kuuluvad püsiva tervisekahjustusega ja/või funktsionaalsete häiretega inimesed, kes vajavad pidevalt või perioodiliselt õendusabi ja hooldust.
   
   Täpsemalt loe siit 
Päevahoid
Päevaõendus
 check Teenus toetab füüsilise puudega inimese elukvaliteedi säilitamist  igapäeva elus vajalike toimingute sooritamisel.
 
 check Eesmärgiks kroonilise haigusega või väljakujunenud püsiva puude või probleemiga kohanemine...
 
  Täpsemalt loe siit
Dementsusprobleemidega isikute hooldus
Dementsete isikute hooldus
 check Dementsetele isikutele õendushooldusteenuse osutamine toimub eriväljaõppega personali poolt.
 
 check Võimalik on kasutada päevast ja institutsionaalset õendushooldust.
 
  Täpsemalt loe siit

Teenust planeerides on lähtutud eakate inimeste reaalsest vajadusest. Teenus peab olema kvaliteetne, sihtgrupile kättesaadav ja olema osutatud võimalikult kodule lähedal.
 
SA Alutaguse Hoolekeskus vastab hooldushaiglale esitatud nõuetele nii ruumide, teenuse sisu kui tervishoiu- ja hooldusvahendite ning tarvikute osas (Tervishoiu korraldamise seadus), Haigla liikide nõuded, Sotsiaalhoolekandeseadus jt). SA Alutaguse Hoolekeskusel olemas valmisolek e-tervishoiu süsteemiga ühinemiseks, koostööks Eesti Haigekassa ja sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna asutuste ning kohalike omavalitsustega teenuse edasiseks arendamiseks Ida-Virumaal. Hoolekeskuses arendatakse välja järgmised lisavõimalused patsiendile/kliendile: füsioteraapia, aktiviseerimine, tegevusteraapia, huvitegevus, kaasaegsed elamistingimused, oma köök, saun, raamatukogu, juuksur, maniküür, pediküür, puhke ja käelise tegevuse ruumid, basseini kasutamise võimalus.