Est |
Ööpäevaringne hooldusteenus

Ööpäevaringse hooldusteenuse eesmärgiks on eaka inimese toimetuleku toetamine igapäevase hoolduse kaudu, sisaldades eluasemeteenust, esmatasandi hooldust ning vaimseid ja füüsilisi huvitegevusi võimaluste piires. Hoolekandeteenuse klientideks kavandatakse suhteliselt terved eakad inimesed, kes ei vaja regulaarset tervishoiuteenust, kuid ei saa iseseisvalt kodustes tingimustes hakkama.


Teenusele saamise kord