Est |
Päevahoid


Päevahoiu teenusel olev isik on oma funktsionaalselt seisundilt võimelised kodus elama, kuid vajavad päeva jooksul õendushooldust, rehabilitatsiooni ning hoolekandeteenuseid.

Teenus toetab füüsilise puudega inimese elukvaliteedi säilitamist  igapäeva elus vajalike toimingute sooritamisel. Vajadusel on see õendusabiga seotud protseduuride teostamine, suhtlemisvajaduste rahuldamine omaealiste seas, toitlustamine, füsioteraapia, tegevusteraapia hügieenivajaduste tagamine. Puudub stress, kuna klient ööbib kodus.