Est |
esileht
KÜLASTUSED
Külastamine etteregistreerimisel. 

Registreerida saab tööpäevadel kella 9.00 – 16.00, telefonil 53419221 või info@hoolekeskus.ee
 
Посещение по предварительной регистрации.

Зарегистрироватьcя можно по рабочим дням 9.00-16.00, по телефону 53419221 или по электронной почте: info@hoolekeskus.ee