Est | Rus | Eng |
Koostöö
SA Alutaguse Hoolekeskus on avatud koostööpartneriks olema erinevatele tervishoiuasutustele, omavalitsustele aga ka mitmetele kolmanda sektori organisatsioonidele.  Muuhulgas soovib hoolekeskus olla erinevate sihtgruppide (eakate ja nooremate) integreeriv lüli, viies kokku erinevad osapooled ning pakkudes neile ühistegevusi.
 
Alutaguse hoolekeskus kavandab mitmekülgset koostööd järgmiste organisatsioonidega:
 
Ida-Virumaa omavalitsused ja maavalitsus: 
Riiklikud ja mittetulunduslikud koostööpartnerid 


Mäetaguse valla koostööpartnerid

 
Rahvusvahelised koostööpartnerid: